Dişlərin implantasiyası

Dişlərin implantasiyası

Xidmətlər > Dişlərin implantasiyası

Dişlərin implantasiyası dayaq məqsədilə çənəyə və ya əngə yerləşdirilmiş implantların üzərinə dişlərin hazırlanmasıdır. Hər bir itirilmiş dişi və ya dişləri implantlarla bərpa etmək mümkündür. Əvvəlki qaydalara əsasən itirilmiş bir dişi bərpa etmək üçün 2 qonşu dişi yonmaq lazım gəlirdi. Bu da həmin dişlərin zədələnməsi və müəyyən vaxtdan sonra itirilməsi ilə nəticələnirdi. İmplantasiya zamanı isə qonşu dişlərə toxunulmur, yalnız itirilmiş diş implantla bərpa olunur. Bu zaman yüksək estetik nəticələr əldə olunur, dişin və diş ətinin təbii forması bərpa olunur.

Əvvəlcə rentgen müayinələr (2D, 3D) aparılır. Sümüyün kəmiyyəti, keyfiyyəti müəyyən olunur və implantasiya planlanır. Pasientin bir gəlişində (təxminən hər implanta 10dəq) implantlar yerləşdirilir. Sağalma dövründən sonra implantlar üzərinə dişlər hazırlanır. İmplant və təbii dişin müxtəlif xüsusiyyətlərə malik olduğunu nəzərə alaraq onları bir körpü altında birləşdirmək məqsədəuyğun sayılmır. Təbii dişləri bir yerdə, implantları isə öz aralarında birləşdirmək daha faydalı olur.

İmplantasiyadan 3-5 ay  sonra implantların üzərinə dişlərin hazırlanması məqsədəuyğundur.

İstisna hallarda implantların üzərinə dişlər elə həmin gün hazırlanır. Bu əsasən işinə, peşəsinə görə və ya başqa səbəbdən heç cür dişsiz qala bilməyən insanlara tətbiq edilir.

Bəs tam dişsiz vəziyyətdə bu mümkündürmü və neçə implant yerləşdirilməsinə ehtiyac var.

İmplantasiyada bütün pasientlərə fərdi yanaşmaq lazımdır. Amma belə bir ümumi qayda mövcuddur ki, 1 implant 1 və ya 1,5 dişi əvəz edə bilər. Bu baxımdan bir dişsiz çənəyə minimum 8 implant yerləşdirilir. Bu rəqəm pasiyentin və çənənin vəziyyətinə uyğun olaraq dəyişə bilər .

Bundan başqa çıxan protez daşıyan insanlarda danışıq  və  çeynəmə zamanı protezin sabitliyini təmin etmək üçün bir neçə implantdan istifadə olunur.alt çənə üst çənə sxematik şəkil

Beləliklə protez ağızda daha etibarlı dayanır və lazım olduqda rahat çıxardılıb taxıla bilir. Bu metod daha ucuz və tez başa gələn və daha az travmatikdir.

Tam dişsiz çənələrdə dişləri implant üzərində çıxmayan formada da bərpa etmək mümkündür  və pasiyent üçün daha rahat və estetikdir.