Dr.Fərid Qurbanov implantdent klinikasında əməliyyat zamanı 07.02.2017